XENA - WARRIOR PRINCESS

Amerikaanse aktie avonturen SF TV serie over Xena, die als jong meisje machteloos moest toezien hoe haar geboortedorp Amphipolis door de troepen van krijgsheer Cortese werd belegerd. Xena en een groot aantal dorpelingen slaagden erin te ontkomen, maar het dorp werd met de grond gelijk gemaakt. Xena, haar moeder en haar broertje Lyceus brachten een kleine troep dorpelingen op de been en slaagden erin het dorp en Cortese's leger te heroveren. Maar Lyceus sneuvelde, zodat Xena en haar moeder alleen achterbleven.Tijdens deze veldslag ontdekte Xena haar eigen kracht. Ze besefte dat ze niet terug kon naar het leven dat ze voor de aanval van Cortese had geleid en verliet haar moeder. Terwijl deze de taveerne van de familie beheerde, trok Xena door het land, een spoor van verwoesting achterlatend. Bandieten en huurlingen sloten zich aan bij haar meedogenloze leger en ze veroverde het ene koninkrijk na het andere. In korte tijd ontpopte Xena zich als een onoverwinnelijke krijger. Na verloop van tijd kregen Xena en haar medestrijders Borias een zoon die zij Solan noemden. Ze liet hem achter om op te groeien bij de Centaurs, zodat niemand achter zijn bestaan zou komen. Pas na negen jaar zou ze het kind terugzien. Al die jaren bleef diep in haar binnenste nog een sprankje hoop goedheid bewaard, maar het zat zo diep dat er een wonder voor nodig zou zijn om het weer tot uiting te brengen. Dat wonder kwam in twee gedaanten: een baby en de machtige held Hercules. Xena zette haar eerste stappen op het pad naar een groter goed en onderging de straf van de spitsroeden om het leger te kunnen verlaten. Korte tijd later ontmoette zij Hercules, die haar de weg naar het heldendom wees. Het was een zware weg en vele krijgsheren en goden probeerden haar over te halen om terug te keren naar haar vroegere leven. Maar met hulp van haar beste vriendin en reisgenote GabriŽlle, haar trouwe paard Argo en Hercules, die nooit ver uit de buurt was, wist ze de verleiding te weerstaan.Uitgezonden door Veronica van 1997 tot 2001

door Yorin van 2001 tot 2004


Copyright 2007-2012 © televisieseries.com - - hosted by: Hostgator.com