TRIGUN

Japanse anime TV serie over Vash en Knives, die op de planneet Gunsmoke landden en die 10 jaar lang doorzochten. Op een gegeven moment vond Knives een oude wrak, het was een ruimteschip. Hij betrad het schip, en na 1 jaar kwam hij er weer uit, met nieuwe kleding en 2 geweren. Knives plan was om met behulp van die geweren het menselijke ras te vernietigen, maar Vash liet het niet toe. Vash zou nooit iemand vermoorden (dat had hij beloofd), maar op een gegeven moment schoot hij toch Knives neer. Vash liet knives achter, en nam zijn 2 geweren mee. Twee jaar lang zwierf Vash alleen heen en weer, totdat hij een paar bewoners van Sky city te hulp schoot. Zij gaven hem (als dank) een rode jas en Vash bleef een tijdje bij hun. Op een dag (80 jaar later) vond Vash een famillielid van Rem in July city. Vash ging hem ontmoeten, maar vond in plaats van zijn famillielid Knives. Knives schoot Vash zijn linkerarm weg. Hierdoor activeerde hij Vash's 'Angel arm'. Met die arm vernietigde Vash heel July city. Op zijn hoofd werd een bedrag van $$60.000.000.000,00 gezet. Het verhaal begint 23 jaar hierna....

Uitgezonden door ?? in ??


Copyright 2007-2012 © televisieseries.com - - hosted by: Hostgator.com